Jeg aksepterer For å gi deg en best mulig opplevelse på Intomoda.no benytter vi cookies. Du aksepterer vår bruk av informasjonskapsler (cookies) ved å klikke rundt på nettstedet.
Cookie-info
intomoda
373 Tilbud
Retningslinjer og vilkår Cookies

Betingelser for bruk av Intomedia.no og tilhørende underdomener

Omfang
Better-Web ApS forsyner forbrukere via vår Internettbaserte tjeneste, intomedia.no, med produktinformasjon fra tredjepart og en plattform som muliggjør navigasjon mellom disse.

Nedenstående betingelser og retningslinjer gjør seg gjeldende for brukere av Intomedia.no (bruker).

Generelle betingelser og retningslinjer
Better-Web ApS inngår ikke en kontrakt med brukeren vedrørende kjøp av varer eller tjenesteytelser som vises frem på intomedia.no. Intomedia.no formidler kun produktinformasjon, og fungerer ikke som forhandler av varene som vises frem.

Transaksjonen (handelen) finner sted på tredjeparts side, og er derfor et anliggende mellom bruker og tredjepart (selger). Produktinformasjonen som opplyses utgjør ikke et bindende tilbud fra Better-Web ApS, og bruken av informasjonen som gis resulterer derfor ikke i en inngåelse av noen form for juridisk bindende avtale mellom brukeren og Better-Web ApS vedrørende de varene som varer som vises frem.

Kontraktinngåelse vedrørende kjøp av produkter, varer eller tjenester, som er vist på intomedia.no, er utelukkende et anliggende mellom bruker og tredjepart (selger). Ved ønske om kjøp av et produkt, sender Better-Web ApS brukeren direkte videre til selgers hjemmeside, der produktinformasjonen hentes. Brukeren har selv ansvar for å kontrollere at all informasjon og opplysninger som er angitt av selger er korrekt og aktuell.

Logoer og navn, herunder firma-, produkt- og kolleksjonsnavn angitt på intomedia.no, kan være varemerker tilhørende tredjepart (herunder, men ikke begrenset til, selgere, virksomheter eller produsenter). Produktinformasjon må kun benyttes til privat bruk og private formål. Å laste ned opplysninger og produktinformasjon fra intomedia.no til en datamaskin, harddisk, nettsky eller annen lagringsenhet er ikke tillatt. Systematiske overføringer betegnes også som nedlasting, og dette er derfor ikke tillatt. Produktopplysninger på intomedia.no kan kun skrives ut hvis det er strengt nødvendig.

Det er tillatt å videreformidle produktopplysninger hvis disse er til private formål og til en privatperson. Videreformidling av produktdata til kommersielle formål er ikke tillatt. Brukeren har ansvar for at produktopplysninger kun benyttes til private formål, og ikke brukes av en uautorisert tredjepart.

Better-Web ApS står ikke til ansvar for ektheten, korrektheten eller aktualiteten av produktinformasjon vist på intomedia.no. Før et kjøp gjennomføres er det brukerens ansvar å kontrollere all informasjon angitt på selgers hjemmeside.

Beskyttelse av personopplysninger
Better-Web ApS er forpliktet til å overholde gjeldende lovgivning (personopplysningsloven) og de juridiske retningslinjer vedrørende beskyttelse av personopplysninger.

Intomedia.no benytter informasjonskapsler til å identifisere brukere og deres brukeratferd. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på brukerens datamaskin for å huske brukerens og dennes brukeratferd til fremtidige besøk. Hvis du ønsker å hindre bruken av informasjonskapsler, kan du slå av dette i innstillingene i nettleseren.

Intomedia.no benytter Google Analytics. Google Analytics er et nettbasert analyseverktøy som blir stilt til rådighet av Google Inc. Analyseverktøyet gjør det mulig å spore trafikkilder og brukeratferd. Google Analytics benytter seg også av informasjonskapsler og opplysninger som blir samlet inn av Google Analytics og sendt til en amerikansk server, der de lagres. Disse opplysninger inkluderer, men er ikke begrenset til, brukerens IP-adresse. Såfremt brukeren ønsker å deaktivere bruken av Google Analytics, kan Googles eget nettlesertillegg benyttes. Det er tilgjengelig her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dette tillegget lastes ned, installeres og oppdateres utelukkende på brukerens egen risiko. Better-Web ApS påtar seg intet ansvar.

Copyright
All data, herunder informasjon, tekster, logoer, søkeresultater og designelementer, som er benyttet på intomedia.no, kan ikke kopieres (helt eller delvis), gjengis eller endres, uten at Better-Web ApS har gitt skriftlig tillatelse til dette.

Fraskrivelse
Better-Web ApS har ingen innflytelse på tredjeparts ytelser og tjenester, og kan derfor ikke holdes ansvarlig for prestasjonen av disse. Better-Web ApS forbeholder seg retten til å angi en fleksibel periode, der eventuelle tekniske komplikasjoner kan løses. Better-Web ApS stiller likevel ingen garanti.

Better-Web ApS kan ikke holdes ansvarlig for ekthet, korrekthet eller aktualitet for produktinformasjon lagt ut på intomedia.no. Better-Web ApS kan heller ikke holdes ansvarlig for produkter, tjenester og opplysninger (eller kvaliteten og sammensetningen av disse) som leveres av tredjepart.

Better-Web ApS og selgere, som leverer produkter og informasjon til intomedia.no, er ansvarlige for deres respektiv tjenester og produkter, og de fungerer uavhengig av hverandre. Better-Web ApS kan derfor ikke holdes ansvarlig for design, innhold eller teknikk som selger benytter på sine respektive hjemmesider.

Ansvarsfraskrivelse: utgående koblinger
Better-Web ApS har ingen innflytelse på design og innhold på selgers respektive hjemmesider.

Priser og valutaomregning
Produktpriser angitt på intomedia.no er hentet fra nettbutikker og deres respektive nettverk. Produktpriser angitt på intomedia.no kan være avrundet. Better-Web ApS kan ikke holdes ansvarlig for de angittes prisers ekthet eller aktualitet. En valutakalkulator benyttes til at regne om produktpriser som leveres til Better-Web ApS i en utenlandsk valuta, og prisen kan derfor variere.

Endring av brukerbetingelser
Better-Web ApS forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre disse betingelsene og retningslinjene uten forhåndsvarsel. Brukeren er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om betingelsene og retningslinjene for bruken av denne tjenesten.
< Tilbake